شرکت تکنو ماشین با استفاده از دانش مهندسی قوی و استفاده از تجهیزات و ابزارآلات به روز برای اولین بار اقدام به مهندسی معکوس و ساخت داخل شیر هیدرولیک بازوی بارگیری نفت نموده است. نمونه این تجهیز ساخت کشور فرانسه است و پیش از اعمال تحریم ها از شرکا ACE تامین می شده است.
شرکت تکنو ماشین در طول سالیان گذشته تلاش های زیادی به منظود داخل سازی قطعات و مجموعه های صنعتی و بی نیازی کشور از تامین آنها از کشورهای دیگر نموده است.