شركت تكنوماشين با دارا بودن تجهیزات تولیدی پیشرفته و همچنین توانایی واردات ادوات هیدرولیک، اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات و مجموعه های هیدرولیکی خاص نموده است. این تجهیزات در صنایع نفت و گاز، صنایع خودرو و نیروگاهی مورد استفاده قرار گرفته اند. توان طراحي و توليد انواع مجموعه های هيدروليكي جهت كاربرد در صنايع نفت و گاز، صنايع خودرو و نیروگاهی و آبی وساير صنايع را دارا میباشد .

طراحی مدار هيدروليك
واحد هيدروليک شركت تكنوماشين با دریافت اطلاعات مورد نياز سيستم از جمله نيروی جكها، گشتاور مورد نياز هيدروموتورها، سرعت حركت خطی جک ها، دقت های مورد نياز در كنترل حركت، تعداد جک ها و همزمانی حركت های موردنياز، طول مسير و نوع piping و . . . نسبت به محاسبه كليه پارامترها و المان های موثر در كنترل و طراحی انواع مدارهای هيدروليک اقدام می نمايد.

طراحی و ساخت پاورپک هيدرولیک
پس از طراحی مدار هيدروليک با توجه به فشار ودبی جريان روغن ، نسبت به طراحی، ساخت و ماشينكاری بلوک و زيرشيری (Sub plate) با بهره گیری از ماشين آلات پیشرفته CNC مطابق با استانداردهای مربوطه ( ISO&DIN) اقدام ميگردد.
و سپس طراحی وساخت مخزن هيدروليک و لوله كشی قسمت های مختلف مدار در واحد آهنگری و ماشين كاری انجام می شود.
مدار قدرت و كنترل انواع پاورپک ها مطابق استاندارد های معتبر در زمينه ساخت تابلوهای برق و با استفاده از انواع تجهيزات الكتريكی و الكترونيكی مرغوب توليد اروپای غربی متناسب با نياز مدار طراحی و ساخته می شود.

ساخت جک های هيدروليک از 1 تا 2000 تن
شركت تكنوماشين مطابق با تكنولوژی روز دنيا نسبت به طراحی و ساخت انواع جكهای هيدروليک از 1 تا 2000 تن ، با استفاده از مرغوبترين متریال اقدام مینماید.
در ابتدا واحد طراحی با گرفتن داده های مورد نیاز مشتری از جمله نیرو ،کورس ، سرعت حرکت خطی و… نسبت به طراحی ابعادی ومدلسازی جکها اقدام مي نمايد سپس مدلها توسط نرم افزارهای مهندسی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و پس از بررسی ضرایب اطمینان و منطبق بودن با اصول طراحی عمر دائم نسبت به ساخت اقدام میگردد.
جک های ساخت شده در كليه ماشين ها و پرس ها و بالابرهای ساخته شده در اين شركت نصب گرديده و همچنين جک های بسياری نيز مطابق با سفارش مشتری در صنايع نيروگاهی و خودرو تامین شده است که از جمله میتوان به جکهای هیدرولیک با قطر 800 وکورس 1600 میلیمتر مربوط به شير پروانه ای سد مسجد سيلمان اشاره نمود .

سيستم طراحی و ساخت شیر های هیدرولیک
انواع شیر های هیدرولیک با کاربری ویژه در این شرکت طراحی و تولید می شود. همچنین از جمله اقدامات این شرکت، مهندسی معکوس، بهبود طرح و داخلی سازی شیر های هیدرولیک صنایع مختلف که به دلیل وجود محدودیت های وارداتی قابل تامین نیست، می باشد.