این شرکت با داشتن دستگاه پرس بریک CNC و همچنین دانش ساخت قالب های مخصوص مطابق استاندارد های روز دنیا توانمندی خمکاری قطعات پیچیده را دارد.