شرکت تکنو ماشین با استفاده از دانش مهندسی قوی و استفاده از تجهیزات و ابزارآلات به روز برای اولین بار اقدام به مهندسی معکوس و ساخت داخل شیر هیدرولیک بازوی بارگیری نفت نموده است. نمونه این تجهیز ساخت کشور فرانسه است و پیش از اعمال تحریم ها از شرکا ACE تامین می شده است.شرکت تکنو […]